YOU ARE HERE: HOME Sirküler

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik yapan 31 Ser No’lu KDV Tebliği 03.03.2020 tarih ve 31057 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Yapılan değişiklikler uyarınca; Külçe Metal Teslimleri, Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi ve Hurda ve Atık Teslim’inde uygulanmakta olan 5/10 oranındaki KDV tevkifatının oranı 7/10’a yükseltildi. . Söz konusu değişiklik 1 Nisan 2020

Merkez Bankası tarafından “Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” 10 Şubat 2020 tarihinde yayınlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile; Bankalarca ticari müşterilere “Ticari Krediler”, “Dış Ticaret”, “Nakit Yönetimi” ve “Ödeme Sistemleri” olmak üzere dört kategoride sunulacak ürün ve hizmetler karşılığında alınabilecek ücretler 51 ücret kalemiyle sınırlandırılmıştır. Yürürlük tarihi 01.03.2020 olan Tebliğ

–  Muhteviyatı itibariyle hatalı yada eksik kesilen e-arşiv faturalar için Portalda iptal seçeneği bulunmamaktadır. Ancak kesilen e-arşiv faturanın hem alıcı hem satıcı açısından işleme alınmayarak yeni kesilecek e-arşiv faturada İPTAL edilmesi istenen e-arşiv faturanın Tarih ve No’sunu “AÇIKLAMA” bölümüne yazarak …………….. sebepten dolayı iptal edilmiştir. Notu yazılarak iptal edilmiş sayılır. Böylelikle yeni kesilecek e-arşiv fatura

31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 5. mükerrer Resmi Gazete ’de yayımlanan 2019-32/56 sayılı tebliğ ile 04.09.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde (2018-32/48 no.lu) aşağıdaki değişiklikler yapılarak 31.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.   Özellik arz eden hususlar aşağıda özetlenmiştir.   İhracat bedelini bozdurma zorunluluğu

53 maddeden oluşan 7194 “Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 07 Aralık 2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Bu kanunla, vergi kanunlarında yapılan değişiklikler, yeni düzenlemeler özetle şöyledir. 1)DİJİTAL HİZMET VERGİSİ Kanun ile Türkiye’de dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri, içerik

Değerli Mükelleflerimiz ve Yöneticilerimiz, yılsonuna yaklaştığımız şu günlerde sorumluluk aldığımız şirketlerimizde bazı kontrolleri yapmanızı ve aşağıdaki tüm maddeleri dikkatle okuyarak gerekli özeni göstermenizi tavsiye ederiz. Transfer fiyatlandırması açısından durumunuzu kontrol edin. Şayet bir grup şirketi iseniz, diğer bir deyişle ilişkili şirketlerden mal ve veya hizmet alıp satıyorsanız, emsale uygun kâr etmiş olmanız çok önemli. Zarardaysanız mutlaka

  Resmi Gazete No: 30923    Resmi Gazete Tarihi: 19/10/2019 4.4. e-Defter Dosyaları, Berat Dosyaları ve Muhasebe Fişlerinin Muhafaza ve İbrazı 4.4.1. Bu Tebliğ kapsamında, e-Defter uygulamasına dâhil olanlar, muhafaza ve ibraz ödevlerini yerine getirirken aşağıdaki hususlara uygun hareket etmek zorundadırlar: a) e-Defter dosyaları ve bunlara ait berat dosyaları birbirleri ile ilişkili şekilde elektronik ortamda, muhasebe fişleri ise kağıt ve/veya elektronik

27 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 15 Ekim 2019 tarihli ve 30919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu Tebliğ ile yapılan düzenlemeler özetle şöyledir. Vergi mahkemesi (İlk derece mahkemesi) kararlarıyla “İTUS Uygulaması” veya “HİS Uygulaması” kapsamında işlem yapılabilmesi KDV Genel Uygulama Tebliği uyarınca, İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi nden

Düzenlenmesi zorunlu olan elektronik belge uygulamalarına yönelik zorunlu geçiş tarihlerinin ve uygulama esaslarının yer aldığı 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 19 Ekim 2019 Tarihli ve 30923 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Tebliğ ile Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik olarak yayımlanan Tebliğler gözden geçirilmiş, tüm tarafların

Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) 19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile elektronik defter uygulamasında yapılan düzenlemeler özetle şöyledir. 1-) e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükelleflerin e-defter tutma zorunluluğu e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükelleflerin; e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura

TOP UA-42481711-1