YOU ARE HERE: HOMEVERGİ LEVHALARININ BULUNDURULACAĞI YERLER HK. BİLGİLENDİRME 2018 / 10

VERGİ LEVHALARININ BULUNDURULACAĞI YERLER HK. BİLGİLENDİRME 2018 / 10

Değerli mükellefimiz,

 

VUK 5. Maddede yapılan değişiklik ile Vergi levhalarının asılma zorunluluğu yoktur.

İsteyen mükellefler levhalarını asabilirler.

 

Ancak, Vergi levhalarının aşağıda belirtilen yerlerde bulundurulması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlara her tespitte 213 Sayılı VUK 353/4.Maddeye göre 240.-TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

 

Vergi levhası almak mecburiyetinde olan mükellefler levhaları iş yerlerinin;

  1. a) Merkezlerinde,
  2. b) Şubelerinde,
  3. c) Satış mağazalarında,
  4. d) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,
  5. e) Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.)

yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır.

 

İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer levha alma ve bulundurma zorunluluğu YOKTUR.

TOP UA-42481711-1