YOU ARE HERE: HOMESirküler 3

Sirküler 3

SGK 2013 YILINDA REKOR CEZALARA HAZIRLANIYOR !

Değerli Mükelleflerimiz,
Bilindiği üzere SGK, 2012 yılında bazı sektörleri pilot sektörler olarak seçmiş ve bu yöndeki denetimleri agresif bir şekilde taviz vermeden artırmıştır. Özellikle de İstanbul ilinde belirlenen sektörlerdeki firmalara yüklü cezalar kesilmiştir.

İşte bu noktada kilit bazı konuları paylaşmak istiyorum. Bunlardan şüphesiz en önde gelen konu;
a) “Ücret Bordrolarının Gerçeği Yansıtmaması” sorunudur.
Bilindiği üzere SGK yakın bir dönemde Meslek Kodu uygulamasına başlamıştır. Bunun temel nedeni ise Asgari ücret konusundaki kaybın önüne geçmektir. Çalışanının maaşını asgari ücretten gösteren işverene, prim ve gecikme harcıyla birlikte bir kişi için yılda 30 bin TL idari para cezası verilecek, kayıtsız işçi çalıştıran ise teşviklerden 1 yıl men edilecektir.
Zira firmada 20 kişi çalışıyor ve ücretleri asgari düzeyden gösteriliyorsa cezanın tutarı 600.000 TL olacaktır.
İşveren bu cezanın tamamını ödemek zorundadır. Aksi halde banka hesaplarına blokaj konulacaktır.

Ayrıca, eksik bordro düzenlenmesi ise evrakta sahtecilik olarak değerlendirileceğinden İşverenleri hapis cezası tehlikesinin beklediğini de ayrıca hatırlatmak istiyorum.
b) İşverenin Evinde Çalışan Hizmetlilerin Durumu
Birçok işletme sahibi evinde hizmetli çalıştırmaktadır. Buradaki sorun bunların sigortalı olmadıklarıdır. Oysa 5510 sayılı kanuna göre sigortalı sayılanlar arasında ev hizmetlerinde sürekli ve ücretli olarak çalışanlarda sayılmıştır.

Evde hizmetli çalıştırılması halinde, SGK’ya

a) Ev adresinden İşyeri Bildirgesinin verilmesi,
b) Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ve e-bildirge için şifre alınması,
c) Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin verilmesi gerekmektedir.
2013 yılından itibaren SGK nın denetimleri arasında evlerde çalışan hizmetlilerin de kapsam alanına alınacağı aldığımız duyumlarımız arasında yer almaktadır. Ayrıca, evde çalışan hizmetlinin evde çalıştıran kişinin iş yerinde sigortalı olarak gösterilmesi de büyük bir tehlikedir. Zira, SGK ve İş Kanununa göre çalışanlar çalıştıkları yerde sigortalı sayılırlar. Evde çalışan hizmetlinin bir iş kazası durumunda o adresten sigortalı olmadığı için sigortasız çalıştırılıyor gibi işlem yapılacağını önemle hatırlatmak isterim.

 

c) Hatır İcabı İş Yerinde Sigortalı Gösterilen Ancak O İşyerinde Çalışmayanları Bekleyen Büyük Tehlike !!!
Bir çok işletme sahibinin eşleri, çocukları ve bazı yakın tanıdıkları o iş yerinde çalışmadıkları halde çalışıyormuş gibi sigortalı gösterilmektedir. 2013 yılından itibaren SGK’nın ani denetimlerinin önemli bir ayağını da bu durum oluşturacaktır.

Örneğin İşletme sahibi Mehmet bey’in eşi Ayşe hanım öteden beri kocasının iş yerinde fiilen çalışmadığı halde çalışıyormuş gibi sigortalı gösterilmektedir. Ayşe Hanım’ın emekliliğine ise 1 yıl kalmıştır.

İşte bu durumun tespiti halinde sahte sigortalı gösterilen hizmetler kurum tarafından iptal edilecek ve prim iadeleri yapılmayacaktır. Ayşe hanım tam emekliliğe hazırlanırken bir günlük dahi emekli maaşını alamama tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır.
Çünkü bir kişinin sigortalı sayılmasındaki temel unsur;
– Çalışmanın hizmet sözleşmesine dayanması,
– İşverene ait iş yerinde fiilen çalışmak ve son olarak 5510 sayılı kanunun 4. Maddesinde yer alan sigortalı sayılanlar kısmında tanımlı olması gerekmektedir.
Bu üç koşulun AYNI ANDA sağlanması gerekir ki kişi sigortalı olarak kabul görsün.
Burada sadece Ayşe hanım değil, onu sahte çalıştıran Mehmet bey için de kötü günler başlayacaktır. Çünkü kurum tarafından böyle bir durumun tespiti halinde Mehmet bey hakkında da suç duyurusunda bulunulacaktır.
Ayrıca gerçekte ödenmeyen maaşların gider yazılması sebebiyle, maaş bordrosu da muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olmaktadır. Vergi Usul Kanunu 359’uncu maddesine göre ağır cezası (hapis) bulunmaktadır.

d) Sigortalı personelinize verdiğiniz ücretsiz izin günleri için genel sağlık sigortası primi ödeyecek misiniz ?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 1.1.2012 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulamaya konulan genel sağlık sigortası nedeniyle,   kısmi süreli çalışanlar, ev hizmetlerinde 30 günden az çalışanlar ve çağrı üzerine çalışanlar eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlamak zorundadır. Bu şekilde çalışanlar, gelir testi yaptırmak suretiyle gelir testi sonucuna göre primlerinin devlet veya kendileri tarafından ödenmesi koşuluyla sağlık yardımlarından yararlanacaktır.

Bu süreleri isteğe bağlı sigortaya prim ödeyerek tamamlamaları halinde, eksik günleri için ayrıca genel sağlık sigortası primi ödemeyeceklerdir. Ayda 30 gün üzerinden Kuruma bildirildiği halde, bazı aylarda ücretsiz izin kullanan işçilerin durumları bunlardan farklıdır. 5510 sayılı Kanunun “Sağlık hizmetlerinden yararlanma” başlıklı 67. maddesine 6111 sayılı Kanunla eklenen fıkraya göre, 4/a kapsamındaki sigortalıların 4857 sayılı İş Kanununun 56. ve 74. maddeleri ile diğer iş kanunlarında ücretsiz izin sayılan süreler haricinde ayrıca bir takvim yılı içerisinde toplam bir ayı aşmayan ve işverenlerince belgelendirilen ücretsiz izin sürelerinde genel sağlık sigortalılıkları devam ettirilecektir.
Bu fıkraya göre, İş Kanunu””nun 56. maddesine göre yıllık ücretli izinlerini kullanan işçilere ücretsiz olarak verilen 4 güne kadarki yol izinleri ile, 74. maddeye göre doğum yapan kadınlara isteklerine üzerine doğum sonrası verilen 6 aya kadarki ücretsiz izin süreleri hariç olmak üzere, işçilerin bir yıl içerisinde kullandığı ücretsiz izin süreleri 30 günü geçtiği takdirde, işçiler ücretsiz izinde geçen bu süreler için Kuruma genel sağlık sigortası primi ödemek zorunda kalacaklardır. Bu prim işverenlerden değil, ücretsiz izin kullanan işçiden talep edilecektir.

EMEL PEKCAN

S.M.MALİ MÜŞAVİR

TOP UA-42481711-1