YOU ARE HERE: HOMESirküler 2

Sirküler 2

SAYIN  MÜKELLEFLERİMİZ;

1-  01.01.2013 tarihinden itibaren asgari ücret brüt 978,60 TL, net 773,98 TL olmuş buna göre bir personelin maliyeti yaklaşık 366 – 450 TL arası olmuştur. (Bu rakamlar 07/2013 tarihine kadar geçerlidir.)

2- Mutabakatlara dikkat

Alacaklarınız, borçlarınız ve tüm banka hesaplarınız için mutabakat yapın. Böylelikle düzenlediğiniz faturanın karşı tarafın kayıtlarına girdiğinden emin olursunuz.

Aynı zamanda size düzenlenen faturaların da kayıtlarınıza intikal edip etmediğinin bir kontrolü olur.

Şirkette bir yolsuzluk varsa çoğu zaman mutabakat farkları bunun sinyali olabilir.

3- Fatura envanteri yapın

Değerli  mükellefler ve yöneticiler şirketlerinizin faturaları adeta bankalardan aldığınız çek defteri gibidir. Boş da olsa dolu da olsa faturalarınıza kıymetli evrak muamelesi yapın. Bunun için de yılsonlarında bir fatura envanteri yapmakta fayda var.

4- Envanter yapın

Şirkette yılda bir yapılacak fiili kontrolü ciddiye alın. Adeta bir tören havasında yapıyor olmakta fayda var.

Ciddi yapılacak sayımlar ve sayım sonuçlarıyla defter ve belgelerin uyumunun kontrolü çok önemlidir. Her zaman bir şeylerin göstergesidir.

5-Borcunuz var mı?

Yılsonunda internet vergi dairesi kayıt ve imkânını kullanarak vergi dairesindeki durumunuzu kontrol ettirin.

Bunu sosyal güvenlik borçları için de yapabilirsiniz.

Unutmayın kamu borçları nedeniyle bir yönetici olarak kişisel mal varlığınızla takip edilebilirsiniz.

6- Kota tutturma çabası ile suni faturalar kesilmesine müsaade etmeyin

Değerli mükellefler  ve yöneticiler, birçok şirkette şu sıralar kota telaşı başladı. Bu nedenle de satış bölümleri bütçelerini/hedeflerini tutturabilmek için bayilere, tahsilât kolaylıkları da sağlayarak satış yapmaya çalışıyorlar. Oysa bu satışın en azından KDV sinin izleyen ay ödenmesi gerekiyor.

Dolayısıyla hedefleri tutturma yarışı içinde, aslında gerçek olmayan performans sergilenmiş gibi görünebilir ve bir de finansal yük oluşabilir.

 

7- Bu yıla ilişkin tüm faturalarınızı kestiniz mi?

Değerli  mükellefler ve  yöneticiler uygulamada sıklıkla karşılaşılan konulardan biri de bilerek ya da bilmeyerek geç düzenlenen faturalardır.

Fatura geç düzenlediğinde alıcının hesaplarında dönem kaymasına sebep olabilir. Sıkı bir bütçeleme ve onay mantığı içinde çalışan şirketlerde izleyen yılda gelen faturalar sorun yaratabilir.

8- Bu yıla ilişkin faturalarınızı aldınız mı?

Alınacak faturaların gecikmesi halinde, izleyen yılda gelen faturanın KDV sinin indirilebilirliği sorun yaratabilir.

Bu nedenle yılı düzgün kapatabilmek, bu yıla ilişkin kârınızı doğru tespit edebilmek için tüm gider/maliyet faturalarının gelip kayıtlara intikal ettiğinden emin olun.

9- Vergiyi azaltmak için fatura toplamaktan kaçının

Bu uyarım sizin için değil. Ortaya söylüyorum.

Dönem sonlarında daha da yoğunlaşan bir başka çaba da belgelenememiş giderleri belgeleyebilmek, şirket içindeki yolsuzlukları örtebilmek veya oluşan fazla kârları aşağıya çekebilmek vb. birçok gerekçeyle başlayan “sağlam fatura” arayışıdır.

Muteber olduğu iddia edilen firmalar tarafından düzenlendiği iddia edilen faturalar, faturadaki KDV tutarı ödenerek satın alınmaya çalışılıyor olabilir. Fatura satıcısı veya simsarı/aracısı yemin billâh karşıdaki firmanın “fatura fazlası” olduğunu, her halukârda faturayı düzenlemek zorunda olduğunu iddia eder.

Değerli mükellefler ve yöneticiler bunlar artık eski dönem yaklaşımları. Bilin ki bu tur uygulamalar eninde sonunda ayağınıza dolanacak ve bedeli de çok ağır olacaktır

 

10- Transfer fiyatlandırması nedeniyle ortak bakımından ilişikli kişilerin birbirleriyle olan mal ve hizmet alış satışlarında diğer alış ve satışlardaki fiyatlandırmanın altında ve üstünde faturalandırılması sakıncalı olup ek vergi hesaplanmasına neden olacaktır.Kısacası fiyatlandırmanızı belli bir standartta yapmanız firmanızın yararına olacaktır.

 

11 – İşçilerin girişlerini en geç giriş tarihlerinden bir gün önce, çıkışlarını aynı gün, ay içinde çalıştıkları gün sayılarını ise her ay birinde bize yazılı olarak bildiriniz. Ayrıca işe girişlerde personellere ait özlük dosyasında; İş başvuru formu, Hizmet akdi sözleşmesi, İkametgâh, Nüfus cüzdan sureti, Kimlik fotokopisi, fotoğraf, Sabıka Kaydı, Sağlık raporu,  aile durum bildirimi evraklarının bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir.  Aksi takdirde 2 asgari ücret kadar cezai işlem uygulanmaktadır. Her ayın başında bordro ve ücret pusulalarını Muhasebeden Önemle temin ederek maaş verirken personelinize imzalatınız. İmzasız Belgeler geçersizdir ve hukuki delil olarak kullanılamaz.

İşe girişlerde mutlaka Hizmet akdi sözleşmesi imzalatınız ve özlük dosyalarının tamamlatılması konusunda mutlaka gereken özeni gösteriniz

 

12- Perakende fiş kesme sınırını aşan her türlü mal ve hizmet teslimi için, bedeli tahsil olsun veya olmasın yedi gün içinde fatura kesilmesi zorunludur. Bunun altındaki alışverişler ve hizmetler için yazar kasa fişi düzenlenmeli, ancak müşteri isterse tutarı ne olursa olsun fatura kesilmesi gerekmektedir.

 

 

13- Kredi kartı ile yapılan satışların ödeme kaydedici cihaz ile yapılması halinde kredi departmanı muhakkak kullanılmalıdır. Aksi takdirde belge düzenlememe cezası ile karşılaşırsınız. Ayrıca yazar kasa fişi kesme sınırı 800 TL olmuştur.

Kredi kartı ile yapılan satışlarda fatura düzenlenirken faturanın üzerine (kredi kartlı satış) ibaresi yazmak yeterli olacaktır.

 

14-  8.000 TL ve üzerindeki mal ve hizmet alış ve satışları ile ilgili ödeme ve tahsilâtların çek ve banka aracılığı ile yapılması ZORUNLUDUR. Aksi takdirde ödeme ve tahsilâtın %5 i oranında cezai işlem uygulanmaktadır.

 

ÖRNEK

8,250 TL Bedelinde mal satılmış ve faturası düzenlenmiştir. Bu durumda nakit tahsilât ve ödeme makbuzu düzenlenemez. Malın bedeli taksitler halinde ödenecek dahi olsa fatura bedeli belirlenen limiti aştığından ödeme veya tahsilât belirlenen kurumlar aracılığı ile yapılmalıdır.

15- Mal alışlarında KDV sorumluluğundan kurtulmanız için; firmalara olan ödemelerinizde,

Bankalardan havale yaparken ve çek keşide ederken firmanın vergi numarası ve unvanı belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca mümkün oldukça Hamiline çek düzenlemeyin ve firmanıza ait banka hesaplarından şahsi işlemlerinizi gerçekleştirmeyin.

16-  Aylık faturalarınızı her ayın en geç 5’ine kadar muhasebeye ulaştırınız. Ayrıca faturalarla birlikte banka Ekstrelerini, ödeme ve tahsilât makbuzlarınızı muhasebeye ulaştırınız.

Bu işlemlerin düzenli yapılmaması firmalarda açık kalan hesapların örtülü sermaye olarak ortaya çıkmasına ve faiz hesaplanmasına neden olacaktır. Ayrıca işlemlerin bu titizlikle takip edilmesi sonucu cari hesap mutabakatlarınız sağlıklı olacak herhangi bir uyuşmazlık olmayacak ve hukuki bir sonuca yol açmayacaktır.

17Beyannamelerin zamanında verilmemesinin 1,170 TL Cezası bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle Tevkifatlı faturalarınızın ilgili ayında muhasebeye ulaşmaması bu cezaya tabidir.

 18- BA-BS Formlarının hatasız verilmesini sağlamanız ve cezalara muhatap olmamanız açısından her ay sağlıklı olarak alış ve satış faturalarınızı muhasebeye eksiksiz iletmeniz gerekmektedir. Mutabakat mektuplarının düzenli muhasebeye gönderilmesi konusunda özenli davranmanız gerekmektedir.

19-  Son dönemlerde sıklaşan mali denetimler nedeniyle 31 Aralık 2012 itibariyle fiili envanter, Makine tesis ve cihazlarınızın (işletmedeki demirbaş miktarının) sayımını gerçekleştirerek en kısa zamanda muhasebeye ulaştırınız. Ayrıca cari mutabakat ve yılsonu Kar/Zarar durumunuzu için en geç 20.01.2013 tarihine kadar Mali Müşavirinizle görüşünüz.

YENİ ÇALIŞMA YILINIZI SAĞLIKLI, MUTLU, KAZANÇLI VE

BAŞARILI GEÇİRMENİZİ DİLERİZ.

EMEL PEKCAN

S.M.MALİ MÜŞAVİR

TOP UA-42481711-1