YOU ARE HERE: HOMESirküler 1

Sirküler 1

SİRKÜLER  2013 / 1

Hepinizin bildiği üzere Vergi ve Diğer Kanunlarda yaşanan hızlı değişimler Muhasebe ve Müşavirlik hizmeti veren bizleri olduğu kadar Vergi Mükellefi olan gerçek ve tüzel kişileri de çok yakından ilgilendirmekte olduğundan daha önceleri sizlere yazılı olarak bildirdiğim bazı hususları tekrar hatırlatmak ve uyarmak üzere bu yazımızı hazırladık.

1-Geçtiğimiz yıl çokça karşımıza çıkan bir husus GEÇ GELEN FATURALAR. 396 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin çok açık bir hükmü bulunmaktadır. Geç gelen fatura geldiği tarih itibariyle değil düzenlendiği tarih itibariyle kayıtlara alınacaktır. Bu nedenle geç gelen faturaları ilgili tarihe kaydedip düzeltme beyanı ile Ba-Bs bildirimi vermek durumunda kalmaktayız. Ba-Bs Formlarının düzeltilmesinin cezası, verilme tarihine göre 234 TL ile 1170 TL dır.  Bu duruma düşmemek için yapılacak tek şey, mal ve hizmet alımlarınıza ait faturaların süresinde  gelmesini sağlamanız gerekmektedir.

2- Vergi Usul Kanununa göre Faturalar 7 gün içerisinde düzenlenmelidir. 7 (Yedi) günü aşmış şeklinde düzenlenen veya hiç düzenlenmeyen faturalar için Fatura Bedelinin % 10’u oranında (En az 180 TL) Ceza kesilmektedir.

3- Yazar Kasa kullanan Mükelleflerin Mutlaka Günlük Z Raporlarını akşam işyerlerini kapatmadan almaları gerekmektedir. Ayrıca her bir satışı 800 TL aşmayanlar için Yazar Kasa fişi düzenlemeleri gerekmekte, 800 TL’yi aşanlar için mutlaka Fatura Düzenlemek zorundadırlar. Bu zorunluluğa uymayanlar her bir Fiş ve Fatura için % 10 oranında Ceza ödemek durumundadırlar. Ayrıca Her Ay sonu Aylık Z Raporu alınıp muhasebe dosyasına konmalıdır. Yazar Kasa Fişlerinde KDV Oranları hatalı olanlar düzelttirmelidir. Silik Raporlar için 1500 TL Ceza kesilmektedir.

4- Alış-Satış Faturalarınızı, Tahsilat Makbuzlarınızı, Satıcı Ödeme Makbuzlarınızı, Gider Pusulalarınızı, Serbest Meslek Makbuzunuzu, Banka Ekstrenizi, Sigorta Poliçelerinizi, Z Raporlarınızı ve Diğer Masraf Evraklarınızı Her Ay Düzenli olarak bize ulaştırınız. Aksi halde verilecek beyannamelerde eksik beyan verilmesine sebep olacaktır. Eksik Verilen Beyannameler için Düzeltmeler Mutlaka Ait olduğu Ayda yapılmalıdır. Ancak bilinmelidir ki, Verilen her düzeltme veya yapılan her hata Vergi Dairesi tarafından İncelenme Riskinizi arttırmaktadır.

5- İşe aldığınız Personeli 1 gün önceden, Çıkan Personellerinizi Mutlaka aynı gün içerisinde bize bildiriniz. Bu işlemlerin süresinde verilmemesi halinde her bir personel için ASGARİ ÜCRET tutarında CEZA ödenmektedir. Ayrıca Viziteye çıkan personelinizin İşbaşı Kâğıdını veya var ise Raporu en geç 3 iş günü içerisinde mutlaka bize iletiniz. İşbaşı tarihinden itibaren 5 gün içinde raporu SGK sistemine girmemiz gerekmektedir. Söz konusu bildirimin bu süreden sonra bildirilmesi halinde ASGARİ ÜCRETİN  iki katı tutarında 1957 TL hiç bildirilmemesi durumunda ise asgari ücretin beş katı tutarında 4893 TL  İdari para cezası ödemek zorunda kalırsınız.
6- Aylık SGK Hizmet Dökümünü işyerinizde bulundurunuz. Ayrıca sizlere verilen Bordrolar ile Hesap Pusulalarını personellerinize mutlaka imzalatınız. İmzalatmadığınız takdirde personelin itirazında maaşını tekrar ödemek zorunda kalırsınız.Ayrıca ücret pusulalarınızı imzalatmamanızın cezası her bir personel için 442 TL dır. Personeli 10 kişiyi aşan işyerleri Personel maaşlarını bankadan ödemek zorundadır.

7- İşyeri Kiralarının tutarı ne olursa olsun Bankadan Ödenmek Zorundadır. Ödeme Makbuzunu mutlaka Muhasebe Dosyalarınıza koyunuz. Bankadan Ödenmeyen Her bir Kira için 1500 TL Usulsüzlük Cezası Kesilmektedir.

8- Faaliyetiniz ile ilgili olmayan Masraf Belgelerini Muhasebe Dosyanıza koymayınız. Bu tür bir Masraf Belgesi yanlışlıkla işlenir ise, Vergi İncelemesinde, Belgenin 3 Katı tutarında Ceza ödersiniz.

9- Satış Faturalarınızda ve İrsaliyelerde Mutlaka Seri ve Tarih takip etmelidir. Etmediği takdirde Usulsüzlük  Cezası Kesilmektedir. Ayrıca alış ve satış faturalarının 8.000 TL aşması halinde mutlaka Banka veya Çek ile ödenmeli ve tahsil edilmelidir. Buna uyulmaması halinde VUK 355. Maddede yazılı (1170 TL) ceza tutarından az olamamak üzere işleme konu tutarın %5 nispetinde

Özel usulsüzlük cezası kesilir.

10- Banka Hesaplarınıza ait Ekstreleri her ay düzenli olarak alıp bize yollayınız. Banka Hesaplarınızdan Firmanıza ait olmayan ödemeler yapılmamalıdır. Tespitinde 1500 TL Ceza kesilir.

11- İşyerinizde Vergi Levhası , SGK Hizmet Dökümü, Yazar Kasa Levhası, KDV Dahildir Tabelası, Asgari Ücret Tabelası, bulundurmak zorundadır.

12- Çoğu zaman Nüfus Cüzdanının faksını çekip işe giriş işlemini yaptırdığınız işçilerinizin Özlük Dosyası eksik kalmaktadır. Özlük Dosyasında; Yerleşim Yeri Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Sağlık Raporu, Aile Durumu Bildirimi, Adli Sicil Kaydı, Diploma Fotokopisi bulunması zorunlu belgelerdir. İşçi özlük dosyasının düzenlenmemesinin CEZASI 1227 TL dır.

13-  Ayrıca İŞ KAZALARININ jandarma ve polise derhal SGK ve Bölge Çalışmaya Kazadan  sonraki İki iş gününde bildirilmesi gerekir. Aksi takdirde cezai müeyyidesi yüksek olmaktadır.

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmayan, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili rapor düzenlemeyen işverenlere bin 500 TL, İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olayları inceleyerek bunlarla ilgili raporları düzenlemeyen işverenlere 2000  TL, Kendilerine intikal eden iş kazalarını SGK’ya bildirmeyen hastanelere 2000  TL.

İşçiyi işe almadan önce sağlık raporu almayan veya sağlık raporu alınmadan iş değişikliği yapan, İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla sağlık raporu alınmadan işçi çalıştıran işverenlere her bir işçi için 1000 TL.
* İş sağlığı ve güvenliği konularında işçilerini bilgilendiremeyen işverenlere her bir işçi için 1000 TL, İş sağlığı ve güvenliği   konularında işçiye belirli periyotlarla eğitim vermeyen işverenlere her bir işçi için 1000 TL, İş sağlığı ve güvenliği konularında işçilerin görüşlerini alınmayan ve katılımlarını sağlamayan işverenlere 1000 TL.
* İşyerinde çalışan temsilcisi seçmeyen ya da atamayan işverene 1000 TL, temsilcinin iş sağlığı ve güvenliği önerilerini yerine getirmeyen işverene 1500 TL.

KURUL OLUŞTURMA ŞARTI
* 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturmayan işverene 2000 TL.

14- İşyerinize ait olmayan giderler ile şahsınıza yaptığınız harcamaların faturalarını işletmeniz adına düzenletmeyiniz. İçerik, miktar ve tutar itibariyle işletmene ait olmadığına kanaat getirdiğim belgeleri “Vergi Beyannamelerinin İmzalanması Hakkındaki Tebliğ”e istinaden kaydetmeyeceğimizi biliniz.

15- Fatura ve Sevk İrsaliyesi düzenlerken boş olan yerleri mutlaka doldurunuz. Alıcının Adı Soyadı-Unvanı, Adresi, Vergi Dairesi ve Gerçek Kişilerde T.C, Tüzel kişilerde Vergi Numarasını, Belgenin Tarihini mutlaka yazınız. Sevk irsaliyelerinde ayrıca Sevk Tarihini mutlaka yazınız. Düzenlediğiniz İrsaliyenin Faturasını 7 gün içinde mutlaka kesiniz. Ay atlamamasına dikkat etmelisiniz. Yoksa Usulsüzlük cezasına maruz kalırsınız.

16- Elle kestiğiniz faturaları okumakta bazen çok zorlanıyoruz. Harf ve rakamları daha dikkatli ve okunaklı yazınız.

17- Teknolojinin ilerlemesi, e-devlet projesinin devreye girmesi neticesinde her türlü Beyanname, Bildirim, Bildirge, Sosyal Güvenlik Kurumu işlemlerinin zorunlu olarak İnternet Üzerinden yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Birçok Kamu Kurumunun yanında, Kamu İktisadi Kuruluşları, Finans Kuruluşları, Teşvik ve Destek Kuruluşlarına da istenen belge ve bilgi akışı aksamadan tarafımızca sağlanmaktadır. Deyim yerinde ise Muhasebe Bürolarımız artık Kamu Dairesi konumuna gelmiştir.

          Değerli mükelleflerimiz

 Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasının meslek mensuplarının sorumluluklarına ilişkin açıklamaları doğrultusunda 2013 yılına ilişkin sözleşmelerin 31.01.2013 tarihine kadar düzenlenerek mükellefe imzalatılması gerekmektedir. Yapılacak denetimler sırasında meslek mensuplarının sözleşme düzenleyip düzenlemediklerinin tespitide denetim programı içinde yer almaktadır.

 YENİ ÇALIŞMA YILINIZI SAĞLIKLI, MUTLU, KAZANÇLI VE

BAŞARILI GEÇİRMENİZİ DİLERİZ.

EMEL PEKCAN

S.M.MALİ MÜŞAVİR

02/01/2013

TOP UA-42481711-1