YOU ARE HERE: HOMEPERSONEL ÖZLÜK DOSYALARI HK. BİLGİLENDİRME 2018 / 5

PERSONEL ÖZLÜK DOSYALARI HK. BİLGİLENDİRME 2018 / 5

Değerli mükellefimiz ;

 

 

Personel özlük dosyalarının eksiksiz olarak personelin işe giriş tarihinden önce tamamlatılmasına , işin tehlike derecesine göre özlük dosyalarının altı ay veya yılda bir yenilenmesine, personellere bordro ,ücret pusulası ve puantaj cetvellerinin düzenli imzalatılmasına dikkat etmenizi ve bu belgeleri ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl saklamak zorunda olduğunuzu önemle hatırlatırız.

 

 

 

TOP UA-42481711-1