YOU ARE HERE: HOMEMYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU hk. BİLGİLENDİRME 2018 / 17

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU hk. BİLGİLENDİRME 2018 / 17

Daha önce maillerimizde hatırlattığımız üzere,   MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu 24.03.2016 tarihinde Resmi Gazetede bakanlıkça yayımlanan 2016/1 nolu ikinci tebliğde

yer alan 8 meslekte belge zorunluluğu 25.03.2017 ‘ de başlamıştır.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerden olup ,bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerden belirtilen mesleklerde 21.09.2006 tarihli ve 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş

sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31.12.2019 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı fondan karşılanır.

İleride mağduriyet yaşamamanız adına Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması gereken personellerimizin tespitini yaparak belgelendirme kuruluşlarına 31.12.2019 ‘ a kadar başvurmanız menfaatinizedir.

TOP UA-42481711-1