YOU ARE HERE: HOMEMALİ MÜHRÜN SÜRESİNİN DOLMASI, ARIZALANMASI, ÇALINMASI, KAYBOLMASI HAKKINDA hk. BİLGİLENDİRME 2018 / 18

MALİ MÜHRÜN SÜRESİNİN DOLMASI, ARIZALANMASI, ÇALINMASI, KAYBOLMASI HAKKINDA hk. BİLGİLENDİRME 2018 / 18

 

E-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarında kullanılan Mali Mühür sertifikasının geçerlilik süresi 3 yıl olup, sertifikanın süresinin bitimine 3 ay kala Kamu Sertifikasyon Merkezi tarafından mükelleflerimizin sistemde kayıtlı e-posta adreslerine, sertifikanın süresinin dolduğuna ilişkin bildirim yapılmaktadır. Mali Mührün süresinin dolması nedeniyle e-Defter beratlarının kanuni süresinde yüklenememesi; mücbir sebep hali olarak değerlendirilmemekte ve beratların yüklenmesi için ek süre verilmemektedir. Bu nedenle, mali mührün geçerlilik süresine ilişkin e-posta alan mükelleflerimizin, sürenin dolmasını beklemeden yeni Mali Mühür başvurusunda bulunmaları önem arz etmektedir. Mali Mührün süresinin dolmasının yanı sıra arızalanması, çalınması, kaybolması vb. öngörülmeyen durumlar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması adına yedek Mali Mühür edinilmesi tavsiye olunmaktadır.

TOP UA-42481711-1