YOU ARE HERE: HOMEİndirim Konusu Yapılan KDV’de Yeni Sistem ve Örnek Uygulama BİLGİLENDİRME 2019 / 07

İndirim Konusu Yapılan KDV’de Yeni Sistem ve Örnek Uygulama BİLGİLENDİRME 2019 / 07

Gelir İdaresi Başkanlığının e-Beyanname hizmetini verdiği internet sayfasında 01.02.2019 tarihinde yaptığı duyuruda “1 No.lu KDV Beyannamesinin “İndirimler” bölümünde yer alan “102-Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” satırının Ocak/2019 vergilendirme döneminden itibaren kaldırıldığını ve bu satır yerine 108 – 109 ve 110 numaralı olarak üç ayrı yeni satırın eklendiğini, “Bu Döneme Ait İndirilecek KDV’nin Oranlara Göre Dağılımı” tablosunda ise herhangi bir değişiklik yapılmadığını ve bu tablonun yeni oluşturulacak satırların (108, 109, 110 no.lu satırlar) toplamını içerecek şekilde beyan edileceğini” ve indirimler tablosundaki yeni kodların beyannamede aşağıdaki şekilde kullanılacağı belirtilmiştir. E-beyanname sayfasında belirtilen kodlara ait açıklamalar şu şekildedir.

 

108- Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar Nedeniyle Ödenen KDV: Bu satıra, yurt içinden yapılan alımlarda KDV tevkifatı uygulanmaksızın satıcının hesapladığı verginin tamamının gösterildiği faturalardaki KDV tutarları yazılacaktır.

 

109- Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV: Bu satıra, tam tevkifat kapsamında yurt içinden yapılan alımlar ve yurt dışından hizmet ithali nedeniyle hesaplanan verginin tamamının alıcı olarak sorumlu sıfatıyla beyan edildiği işlemler ile,

kısmi tevkifat kapsamında satıcının hesapladığı vergiden belirlenen kısmın alıcı olarak sorumlu sıfatıyla beyan edildiği işlemlere ait 2 no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen KDV tutarları yazılacaktır.

 

110- İthalde Ödenen KDV: (Bu satıra, ithal edilen mallar nedeniyle gümrükte ödenen KDV tutarları yazılacaktır)

 

ÖRNEK: Yeşil Bursa A.Ş. 18.02.2019 tarihinde Mevlana A.Ş.’den 5/10 oranında tevkifat uygulanan fason dokuma hizmeti kapsamında 50.000,00 TL+KDV tutarında hizmet almıştır. Bu işleme ait fatura tahakkuku işleminin yevmiye kaydı şöyle olacaktır. (KDV Oranı %8)

 
   

 

 730-Genel Üretim Giderleri 50.000,00
  191-Yurtiçi Tevkifat Alımları Nedeni İle Ödenen KDV (108 No’lu Satır) 4.000,00
 191-Sorumlu Sıfatı İle Beyan Edilen KDV (109 No’lu Satır) 4.000,00
                         320-Satıcılar 54.000,00
                         360-Sorumlu Sıfatı İle                          Ödenecek KDV 4.000,00

 

TOP UA-42481711-1