YOU ARE HERE: HOMEHATIRLATMALAR HK. BİLGİLENDİRME 2016 / 1

HATIRLATMALAR HK. BİLGİLENDİRME 2016 / 1

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

Hepinizin bildiği üzere Vergi ve Diğer Kanunlarda yaşanan hızlı değişimler Denetim ve Müşavirlik hizmeti veren bizleri olduğu kadar Vergi Mükellefi olan gerçek ve tüzel kişileri de çok yakından ilgilendirmekte olduğundan daha önceleri sizlere yazılı olarak bildirdiğimiz bazı hususları tekrar hatırlatmak ve uyarmak üzere bu yazımızı hazırladık.

1-Karşımıza çıkan bir husus GEÇ GELEN FATURALAR. 396 Seri  Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin çok açık bir hükmü bulunmaktadır. Geç gelen fatura geldiği tarih itibariyle değil düzenlendiği tarih itibariyle kayıtlara alınacaktır. Bu nedenle geç gelen faturaları ilgili tarihe kaydedip düzeltme beyanı ile BA-BS bildirimi vermek durumunda kalınmaktadır. BA-BS Formlarının düzeltilmesinin cezası, verilme tarihine göre 274.- TL ile 1.370.- TL’ dir.  Bu duruma düşmemek için yapılacak tek şey, mal ve hizmet alımlarınıza ait faturaların süresinde  gelmesini sağlamanız gerekmektedir.

BA-BS Formlarının hatasız verilmesini sağlamanız ve cezalara muhatap olmamanız açısından her ay sağlıklı olarak alış ve satış faturalarınızı muhasebeye eksiksiz iletmeniz gerekmektedir. Mutabakat mektuplarının düzenli muhasebeye gönderilmesi konusunda özenli davranmanız gerekmektedir.

Geç gelen faturalar aynı zamanda Tevkifatlı Fatura ise 2 nolu Kdv Beyannamesinin zamanında verilmemesinin 1.370.- TL Cezası bulunmaktadır. Bu  nedenle özellikle Tevkifatlı faturalarınızın ilgili ayında muhasebeye ulaşmaması bu cezaya tabidir.

2- Vergi Usul Kanununa göre Faturalar 7 gün içerisinde düzenlenmelidir. 7 (Yedi) günü aşmış şeklinde düzenlenen veya hiç düzenlenmeyen faturalar için Fatura Bedelinin % 10’u oranında (En az 210.- TL) Ceza kesilmektedir.

3- Yazar Kasa kullanan Mükelleflerin Mutlaka Günlük Z Raporlarını akşam işyerlerini kapatmadan almaları gerekmektedir. Ayrıca her bir satışı 900.- TL aşmayanlar için Yazar Kasa fişi düzenlemeleri gerekmekte, 900.- TL’yi aşanlar için mutlaka Fatura Düzenlemek zorundadırlar. Bu zorunluluğa uymayanlar her bir Fiş ve Fatura için % 10 oranında Ceza ödemek durumundadırlar. Ayrıca Her Ay sonu Aylık Z Raporu alınıp muhasebe dosyasına konmalıdır. Yazar Kasa Fişlerinde KDV Oranları hatalı olanlar düzelttirmelidir. Silik Raporlar için Ceza kesilmektedir. İktisadi Kıymetleri Amortismana Tabi Tutma Sınırı da

 900 TL’ dir.

 4- Alış-Satış Faturalarınızı, Tahsilat Makbuzlarınızı, Satıcı Ödeme Makbuzlarınızı, Gider Pusulalarınızı, Serbest Meslek Makbuzunuzu, Banka Ekstrenizi, Sigorta Poliçelerinizi, Z Raporlarınızı ve Diğer Masraf Evraklarınızı Her Ay Düzenli olarak muhasebeye ulaştırınız. Aksi halde verilecek beyannamelerde eksik beyan verilmesine sebep olacaktır. Eksik Verilen Beyannameler için Düzeltmeler Mutlaka Ait olduğu Ayda yapılmalıdır. Ancak bilinmelidir ki, Verilen her düzeltme veya yapılan her hata Vergi Dairesi tarafından İncelenme Riskinizi arttırmaktadır.

5- İşe aldığınız Personeli 1 gün önceden, Çıkan Personellerinizi Mutlaka aynı gün içerisinde muhasebeye bildiriniz. Bu işlemlerin süresinde verilmemesi halinde her bir personel için ASGARİ ÜCRET tutarında CEZA ödenmektedir. Ayrıca Viziteye çıkan personelinizin İşbaşı Kâğıdını veya var ise Raporu en geç 3 iş günü içerisinde mutlaka muhasebeye iletiniz. İşbaşı tarihinden itibaren 5 gün içinde raporu SGK sistemine girmemiz gerekmektedir. Söz konusu bildirimin bu süreden sonra bildirilmesi halinde ASGARİ ÜCRETİN  iki katı tutarında ,.Hiç bildirilmemesi durumunda ise asgari ücretin beş katı tutarında İdari para cezası ödemek zorunda kalırsınız.
6- Aylık SGK Hizmet Dökümünü işyerinizde bulundurunuz. Ayrıca sizlere verilen Bordrolar ile Hesap Pusulalarını personellerinize mutlaka imzalatınız. İmzalatmadığınız takdirde personelin itirazında maaşını tekrar ödemek zorunda kalırsınız.Ayrıca ücret pusulalarınızı imzalatmamanızın cezası her bir personel için 554.-TL dir.

Personeli 10 kişiyi aşan işyerleri Personel maaşlarını bankadan ödemek zorundadır.

7 İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için. 285.-TL. Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için. 285,- TL ceza uygulanır

8- İşyeri Kiralarının tutarı ne olursa olsun Bankadan Ödenmek Zorundadır. Ödeme Makbuzunu mutlaka Muhasebe Dosyalarınıza koyunuz. Bankadan Ödenmeyen Her bir kira  bedeli üzerinden kiracıya ve mal sahibine ayrı ayrı  % 5 oranında özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

9- Faaliyetiniz ile ilgili olmayan Masraf Belgelerini Muhasebe Dosyanıza koymayınız. Bu tür bir Masraf Belgesi yanlışlıkla işlenir ise, Vergi İncelemesinde, Belgenin 3 Katı tutarında Ceza ödemeniz  gerekebilir.

10- Satış Faturalarınızda ve İrsaliyelerde Mutlaka Seri ve Tarih takip etmelidir. Etmediği takdirde Usulsüzlük  Cezası Kesilmektedir. Ayrıca alış ve satış faturalarının 7.000 TL aşması halinde mutlaka Banka veya Çek ile ödenmeli ve tahsil edilmelidir. Buna uyulmaması halinde VUK 355. Maddede yazılı (1.370.-TL) ceza tutarından az olamamak üzere işleme konu tutarın %5 nispetinde Özel usulsüzlük cezası kesilir.

11- Banka Hesaplarınıza ait Ekstreleri her ay düzenli olarak alıp bize yollayınız. Banka Hesaplarınızdan Firmanıza ait olmayan ödemeler yapılmamalıdır. Kayıt dışı işlemler için her bir işlem için  %5’i nispetinde VUK md. 355 hükmü gereğince özel  usulsüzlük cezası kesilir.

12- İşyerinizde Vergi Levhası ve Yazar Kasa Levhası bulundurma zorunluluğundasınız.

13- Çoğu zaman Nüfus Cüzdanının faksını çekip işe giriş işlemini yaptırdığınız işçilerinizin Özlük Dosyası eksik kalmaktadır. Özlük Dosyasında; Yerleşim Yeri Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Sağlık Raporu, Aile Durumu Bildirimi, Adli Sicil Kaydı, Diploma Fotokopisi bulunması zorunlu belgelerdir. İşçi özlük dosyasının düzenlenmemesinin CEZASI 1.560.- TL dır.

İşverenin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde, çalıştırmadığı her engelli işçi ve çalıştırılmayan her ay için. 2.212.- TL ceza uygulanır.

14-  Ayrıca iş kazalarının jandarma ve polise derhal SGK ’ya kazadan  sonraki üç iş gününde bildirilmesi gerekir. Aksi takdirde cezai müeyyidesi yüksek olmaktadır.

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmayan, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili rapor düzenlemeyen işverenlere 1.849.- TL, İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olayları inceleyerek bunlarla ilgili raporları düzenlemeyen işverenlere 2.466.- TL.

 

15- Az tehlikeli 50 den az çalışan işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu 01 TEMMUZ 2016 tarihinde başlayacaktır.

Önceki hatırlatmalarımızda belirttiğimiz üzere Çok Tehlikeli, Tehlikeli ve Az Tehlikeli 50 den fazla işçi çalıştıran yerler ise bu yükümlülük altına 6331 sayılı kanun gereğince daha önceki tarihlerde girmiş olduklarından OSGB ile anlaşmış olmaları gerekmektedir.

İşverenin, belirlenen nitelikte İş Güvenliği Uzmanı görevlendirmemesi / çalıştırmaması halinde, 6.167.-TL ve aykırılığın devam ettiği HER AY için 6.167.-TL daha İdari Para Cezası uygulanacaktır.

İşverenin, belirlenen nitelikte  İş yeri Hekimi görevlendirmemesi / çalıştırmaması halinde 6.167.-TL ve aykırılığın devam ettiği HER AY için 6.167.-TL daha İdari Para Cezası uygulanacaktır.

Bu hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen, ” Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Yetki Belgesi” olan kişi veya şirketlerden satın alınabilinir.

 

Risk analizleri ise  Çalışan sayısına bakılmaksızın 1 kişi çalışanı da olsa tüm iş yerlerinde, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası gereğince, 31 Ocak 2013 tarihine kadar Risk Değerlendirmesi yaptırtmış  olmalıdırlar. 31 Ocak 2013 tarihinden itibaren risk analiz raporu hazırlatmayan iş yerlerine ciddi cezai yaptırımlar gelmektedir.

İşverenin; risk değerlendirmesi yapmaması veya yaptırmaması halinde 3.700.-TL ve Aykırılığın devam ettiği HER AY için 5.550.-TL İdari Para Cezası uygulanacaktır.

İşletmelerde görev yapan tüm personele (çırak ve stajyerler dahil ) “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” aldırmalı ve eğitim kayıtları muhafaza edilmelidir. Aksi takdirde, HER BİR ÇALIŞAN için 1.233.-TL İdari Para Cezası uygulanacaktır.

(Bu idari para cezaları 2016 da yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanacaktır.)

 

16- İşyerinize ait olmayan giderler ile şahsınıza yaptığınız harcamaların faturalarını işletmeniz adına düzenletmeyiniz. İçerik, miktar ve tutar itibariyle işletmenize ait olmadığına kanaat getirilen belgeler “Vergi Beyannamelerinin İmzalanması Hakkındaki Tebliğ”e istinaden kaydedilmeyecektir.

17- Fatura ve Sevk İrsaliyesi düzenlerken boş olan yerleri mutlaka doldurunuz. Alıcının Adı Soyadı-Unvanı, Adresi, Vergi Dairesi ve Gerçek Kişilerde T.C, Tüzel kişilerde Vergi Numarasını, Belgenin Tarihini mutlaka yazınız. Sevk irsaliyelerinde ayrıca Sevk Tarihini mutlaka yazınız. Düzenlediğiniz İrsaliyenin Faturasını 7 gün içinde mutlaka kesiniz. Ay atlamamasına dikkat etmelisiniz. Yoksa Usulsüzlük cezasına maruz kalırsınız.

18- Elle kestiğiniz faturaları harf ve rakamlar daha dikkatli ve okunaklı yazınız. Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları elektronik ortamda göndermeleri ve almaları zorunludur. Elektronik Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler kayıtlı olmayan mükelleflere yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifası için ise genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir.

19-  Son dönemlerde sıklaşan mali denetimler nedeniyle 31 Aralık 2015 itibariyle fiili envanter, Makine tesis ve cihazlarınızın (işletmedeki demirbaş miktarının) sayımını gerçekleştirerek en kısa zamanda muhasebeye ulaştırınız. Ayrıca cari mutabakat ve yılsonu Kar/Zarar durumunuzu için en geç 20.01.2016 tarihine kadar Mali Müşavirinizle görüşünüz.

20-  Son günlerde göndermiş olduğumuz yılsonu hatırlatmaları ve e-tebligat adresi, ödeme tevsiki,  yazar kasa kullanma zorunluluğu olanlarda yeni nesil yazar kasa başlama tarihleri, e-defter ve e-fatura mükelleflerinin arşivleme uyarıları , asgari ücretin işverene maliyeti maillerimizi dikkatli okumanızı ve herhangi bir cezayla karşılaşmadan yükümlülüklerinizi yerine getirmenizi öneririz.

         

 

 

         

YENİ ÇALIŞMA YILINIZI SAĞLIKLI, MUTLU, KAZANÇLI VE

BAŞARILI GEÇİRMENİZİ DİLERİZ..

TOP UA-42481711-1