YOU ARE HERE: HOMEVERGİ LEVHALARININ BULUNDURULACAĞI YERLER HK. BİLGİLENDİRME 2016 / 3

VERGİ LEVHALARININ BULUNDURULACAĞI YERLER HK. BİLGİLENDİRME 2016 / 3

VERGİ LEVHALARININ BULUNDURULACAĞI YERLER

VUK 5. Maddede yapılan değişiklik ile Vergi levhalarının asılma zorunluluğu yoktur.

İsteyen mükellefler levhalarını asabilirler. Ancak, Vergi levhalarının aşağıda belirtilen

yerlerde bulundurulması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlara her tespitte 213

Sayılı VUK 353/4.Maddeye göre 210.-TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Vergi levhası almak mecburiyetinde olan mükellefler levhaları iş yerlerinin;

 

  1. a) Merkezlerinde,

 

  1. b) Şubelerinde,

 

  1. c) Satış mağazalarında,
  2. d) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için

açtıkları yazıhanelerinde,

 

  1. e) Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu

veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren

mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.)

yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır.

 

İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer

levha alma ve bulundurma zorunluluğu YOKTUR.

 

408 Sayılı VUK Genel Tebliğine göre birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak

mecburiyetinde olan mükellefler (Merkez, şube, satış mağazası gibi) ile levhalarını

başka kurumlara ibraz edecek mükellefler vergi levhalarının internet vergi dairesinden

ihtiyaç duydukları adet kadar çıktısını alabilecektir.

TOP UA-42481711-1