YOU ARE HERE: HOMEDevlet Destekli Ticari Alacak Sigortasından Yararlanılmalı Hk. BİLGİLENDİRME 2019 /04

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasından Yararlanılmalı Hk. BİLGİLENDİRME 2019 /04

Devlet Destekli Alacak Sigortası 02.01.2019 Tarihi itibariyle kullanılmaya başlanmıştır. İşte Detayları; Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından devlet destekli bir Alacak Sigortası havuzu kurulmuştur.

  • Firmaların yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış yurt içi vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alan sigorta ürünüdür.
  • Sisteme dahil edilecek Kobi’ler merkezi risk değerlendirmesi sonucunda belirlenecektir.
  • 120, 180 veya 360 güne kadar vadeli satışlar için teminat sağlanacaktır.
  • Primler; azami %25 peşin ve geri kalanı 3 taksitle ödenebilir, tüm primin peşin ödenmesi durumunda %10 indirim yapılacaktır.
  • Prim tutarı Kobi’lerin toplam yurt içi alacak tutarı ve vadesine göre değişkenlik göstermektedir.
  • Kredi limiti tahsis edilmiş bir alıcının iflas, konkordato, tasfiye, vb. hukuki durumlar ile temerrüte düşmesini teminat altına almaktadır.

Başlayan kriz, elbette bir gün son bulacaktır. Önemli olan pazarın tekrar düzelmeye ve yükselmeye başladığı gün sizin ayakta kalabilmenizdir.

 

TOP UA-42481711-1