YOU ARE HERE: HOMEYEVMİYE KAPANIŞ ONAYI HK. BİLGİLENDİRME 2017 /8

YEVMİYE KAPANIŞ ONAYI HK. BİLGİLENDİRME 2017 /8

Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64. maddesine göre;

YEVMİYE defterlerinin kapanış onayı; hesap döneminin altıncı ayının (Normal hesap dönemlerinde 30 HAZİRAN) sonuna kadar yapılması gerekir.

 

Buna göre 2016 takvim yılında kullanılan Yevmiye defteri tutmak zorunda olan;

 

v Bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi mükellefleri,

v Kolektif Şirketler,

v Adi ortaklıklar, (Bilanço esasına göre defter tutan)

v Anonim Şirketler,

v Limited şirketler,

v İş Ortaklıkları,

v Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler.

v Adi komandit şirketler,

v Kooperatifler,

v Dernek ve Vakıfların İktisadi işletmeleri,

 

Yevmiye defterlerinin kapanış onayını (Tasdiki) 30 Haziran 2017 tarihine kadar

yaptırmaları zorunludur.

 

TTK Hükümlerine göre yevmiye defterine kapanış onayının yapılmaması halinde

5.409 TL idari para cezası uygulanır. Ayrıca, kapanış onayı yapılmamış defterler ticari

davalarda delil olarak kabul edilmemektedir.

Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

TOP UA-42481711-1