YOU ARE HERE: HOME687 SAYILI KANUN HK. BİLGİLENDİRME 2017 / 3

687 SAYILI KANUN HK. BİLGİLENDİRME 2017 / 3

9 ŞUBAT 2017 PERŞEMBE TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK HAYATA GEÇEN 687 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’YLE yasalaşan teşvik kapsamında

 

2017’de kapsamdaki işsizleri işe alan işverenler sigorta primi ve gelir vergisi ödemeyecekler.

Yararlanma şartları ise;

 

*Hayata geçirilen prim teşvikinden SGK’ ya aylık prim ve hizmet bildirgelerini yasal süresi içerisinde veren, sigortasız işçi çalıştırmayan, sahte sigortalı istihdam etmeyen ve SGK’ ya idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası bulunmayan işverenler yararlanabilecek. SGK’ ya prim ve idari para cezası borcu bulunan ancak bu borçlarını yapılandırmış işverenler de teşvikten yararlanacaklar.

 

* 01.02.2017 tarihi ile 31.12.2017 tarihi arasında özel sektör işverenlerince işe alınan İŞKUR’a kayıtlı işsizlerden son 3 aydır işsiz olanlar için teşvik uygulanacak.

 

* İşe alınanların ilave istihdam olarak işe alınması şart.2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren son tarih 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere teşvikten yararlanabilecek. Böylece istihdam da desteklenecek.

 

*Teşvik kapsamındaki kişileri işe alan işverenler, günlük 22 lira 22 kuruştan, aylık 666.6 TL’lik sigorta prim  teşvikinden yararlanacaklar.

 

*Ayrıca gelir ve damga vergisi de ödenmeyecek. Bu desteğin miktarı ise toplamda 106.81 TL.

 

*Böylece bir sigortalı için destek miktarı toplamda 773.41 TL’yi bulacak.

 

*İşveren asgari ücrete kadar ne sigorta primi, ne gelir vergisi, ne damga vergisi ödeyecek. Yani SGK ve Vergi Dairesine 31.12.2017 tarihine kadar ödeme yapılmayacaktır. Sadece 1.404 TL olan net asgari ücret kadar maliyete katlanılmış olacaktır.

 

6111 SAYILI KANUN İLE DÜZENLENEN İSTİHDAM TEŞVİKİ

 

Kanunda belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde, işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere işverenlere 6 ay ile 48 ay arasında değişen sürelerde, işçinin prime esas kazancı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işsizin işe alındığı tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması teşvikinden yararlanma süresi 2020 yılına kadar uzatılmıştır. Yararlanma şartları ise;

 

* İşverenin, Vadesi geçmiş prim borcunun olmaması, Sigortalıların prim ve hizmet belgelerini zamanında vermesi, Primleri zamanında ödemesi gerekmektedir. Borçlarını yapılandırmış işverenler teşvikten yararlanacaktır.

 

* Alınacak işçi en az altı aydan beri işsiz olmalı dolayısıyla, işe alınmadan önceki 6 aylık dönemde sigortalı olarak çalışmamış olması şartı aranmaktadır.

 

* Daha önce başka bir işyerinde aynı kanun indiriminden faydalanmamış olması gerekmektedir.

 

* Sigortalı fiilen çalıştırılmalı. 2016/Nisan ayında 20 gün fiilen çalıştığı, 10 gün de yıllık ücretli izinli olduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2016/Nisan ayındaki 20 günlük fiili çalışmasından dolayı işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilecek, buna karşın 10 günlük yıllık ücretli izin süresinden dolayı bahse konu teşvikten yararlanılamayacaktır.

 

* Teşvikten yararlanmak için kanunda sayılan diğer şartların yanında, işe alınan sigortalının işe alındığı tarihten önceki altı aylık sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.2016 ağustosta işe alınan kişi için sigortalı sayısının Temmuz:3,Haziran:4,Mayıs:4,Nisan:3,Mart:2,Şubat:2 olduğunu varsayalım.

Bu durumda ortalama sigortalı sayısı: 3 + 4 + 4 + 3 + 2 + 2 = 18/6 = 3’tür. İşe giren sigortalının işe girdiği tarih itibarıyla çalıştırılan toplam sigortalı sayısı, ortalama sigortalı sayısının üzerinde olmalıdır. Yani sigortalı sayısı 4’ün altına düşmediği aylarda teşvikten yararlanabilecektir. Sigortalı sayısının ortalamanın altına düştüğü aylarda teşvikten yararlanamayacaktır.

İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programının amacı, Kuruma kayıtlı işsizlerin yine Kuruma kayıtlı işyerlerinde, önceden edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak pekiştirmelerini ve mesleki deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

Kurum katılımcılara, katılımcı zaruri ödemesi adı altında her fiili gün için 54 TL ödeme yapmaktadır. Yani katılımcı programı düzenli takip etmesi durumunda ayda asgari ücretin neti kadar(26×54=1.404 TL) bir gelir elde etmektedir. Böylece katılımcılar hem Kurumdan günlük harçlıklarını almakta hem de teorik bilgiye sahip olduğu işin uygulamasını da öğrenmektedir. Ayrıca program sonunda katılımcıya İşbaşı Eğitim Programı Sertifikası verilerek bundan sonra daha kolay iş bulması sağlanmaktadır. Diğer taraftan işveren tarafından katılımcılara herhangi bir ödeme yapılması durumunda, yapılan ödemenin yarısı da gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir.

Program sonunda işveren istihdam taahhüdünü yerine getirmesi durumunda SGK teşviklerinden yararlanabilir. Programdan faydalanmak isteyen ve belirlenen şartları sağlayan işverenler, İşkur tarafından kendilerine tahsis edilen iş ve meslek danışmanları veya görevlendirilecek personel aracılığı ile ya da doğrudan il müdürlüklerine hizmet merkezlerine gelerek taleplerini iletebilirler. İşverenin program düzenleme talebi, ivedilikle değerlendirilerek gerekli şartların sağlanması durumunda program düzenlenir.

Teşvikten faydalanmak için;

– 31.12.2017 tarihine kadar işbaşı eğitim programını tamamlamış,

– Katılımcının 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması,

– Programın bitmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde katılımcının eğitim aldığı meslek alanında

istihdam edilmesi,

– İşe başladığı tarihten önceki takvim yılında işyerinden Kuruma verilen aylık prim hizmet

belgelerindeki ortalama sigortalı sayısına ilave olması gerekir.

İşyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde 42 ay süreyle, diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde 30 ay süreyle teşvikten yararlanabilir.

 

İşbaşı eğitim programlarının süresi

En fazla 78 fiili gün (3 ay) ve haftalık en fazla 45 saattir.

İşbaşı eğitim programlarında karşılanabilecek giderler

  • Katılımcı zaruri gideri (Günlük 54 TL)
  • İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi
  • Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri

 

Kuruma kayıtlı işsizler ile Kuruma kayıtlı işyerleri için geçerlidir.

TOP UA-42481711-1