YOU ARE HERE: HOMECARİ PROTOKAL HK. BİLGİLENDİRME 2017 / 2

CARİ PROTOKAL HK. BİLGİLENDİRME 2017 / 2

Değerli mükellefimiz,

 

Çoğunlukla hem mal ve hizmet satın aldığınız (320 Satıcılar),  hem de mal ve

hizmet sattığınız  (120 Alıcılar) aynı firmayı tek bir cari hesapta   (120

veya 320 hesaplardan herhangi birinde)  takip etmektesiniz.

 

Mal ve hizmet alışlarını ayrı hesapta, mal ve hizmet satışlarını ayrı hesapta yani ayrı cariler şeklinde izlenmesi durumunda, ödemelerin 7000 tl yı geçmesi halinde banka kanalıyla yada çekle yapılması mecburidir. Doğal akışta Bu şekilde karşıliklı alışveriş yaptıgınız müşterilerinizle mahsuplaşma yapıldığı için ayrı takip edilmesi çoğunlukla mümkün olmamaktadır.

 

Bu şekilde karşılıklı işlem yaptığınız müşterilerinizle  işlemleriniz tek caride takip ediliyor ise aşağıda örneği olan şekilde basit bir protokol imzalanması gerekmektedir. Bu protokelleri 2016 ve 2017 yıllarına ait olmak üzere karşılıklı imzalayıp bir nushaları sizde bir nushaları bize gelecek şekilde hazırlamanızı önemle hatırlatırız.

 

Son dönemde Maliye müfettişleri bu durumu eleştirmekte ve 2016 yılı için

5000,- TL usulsuzluk cezası kesmektedirler.

Bu ceza ile karşılaşmamanız için dosyanıza konmak üzere protokol

dönüşlerinizi en kısa sürede bekliyoruz.

 

 

 

 

 

 

PROTOKOL

 

Bir tarafta …………… adresinde mukim ………………LTD.ŞTİ. (bundan böyle …… olarak anılacaktır), diğer tarafta …….. adresinde muhkim……….. LTD.ŞTİ. (bundan böyle…..olarak anılacaktır) aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır:

 

  1. Taraflar ticari ilişkilerinde karşılıklı olarak birbirlerine mal ve hizmet satmakta ve mal ve hizmet almaktadırlar. Taraflar aralarındaki ticari ilişkinin tek cari hesap kaydında tutulması, tek carinin hem alım hem satım işlemlerinde kullanılmasında mutabıktırlar.
  2. Taraflar yıl içinde, cari hesapta fatura bazlı mahsuplaşma yapılacağını, mahsup yöntemi ile cari hesabın düzenleneceğini, mahsup işlemi için yazılı imzalı beyan yahut virman yahut başkaca bir kabul onay beyanının ayrıca gerekli olmadığını kabul ve beyan ederler.

 

İş bu protokol …….. tarihinde 2 madde, 1 sayfa ve 2 nüsha olarak tanzim edilmiş ve birer nüshaları taraflara teslim edilmiştir. İş bu protokolden kaynaklı ihtilaflarda …… Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

………………………… LTD.ŞTİ.                                         …………………………………LTD.ŞTİ.         

TOP UA-42481711-1