YOU ARE HERE: HOMEİSTİRAHATLİ SİGORTALILARIN ÇALIŞAMADIĞINA DAİR BİLGİLENDİRME 2017 / 10

İSTİRAHATLİ SİGORTALILARIN ÇALIŞAMADIĞINA DAİR BİLGİLENDİRME 2017 / 10

İSTİRAHATLİ SİGORTALILARIN ÇALIŞAMADIĞINA DAİR BİLDİRİM

UYARISI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nca hazırlanmış ve 12.05.2010 tarihli Resmi Gazete de Yayınlanmış tebliğ ile siz işverenlere ek bildirim yükümlülükleri getirilmekte ve ağır idari para cezaları öngörülmektedir.

Tebliğ ile sizden ;

“10 günden kısa süreli istirahatlarda, sigortalılarca hak edilen istirahat süresinin bittiği günü, 10 günü aşan istirahatlarda ise her 10 günlük süre sonundan itibaren 5 iş günü içinde ‘ sigortalının çalışmadığına dair bildirimin kuruma elektronik ortamda bildirilmesi istenmekte,. idi.

Konuyla ilgili uyarılarımız tarafınıza yapılmıştır. Bu bildirim daha sonra, bir sonraki ayın 23 üne kadar uzatılmıştır.

Bilindiği gibi, sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeleri için istirahat süresi içinde çalışmamış olmaları yasa gereğidir.

Sigortalının istirahat süresinde çalışıp çalışmadığının ise “Çalışılmadığına Dair Bildirim” ile ve en geç istirahat süresinin bittiği tarihi içine alan aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken ayın 23 üne kadar sisteme girilmesi gerekmektedir.

Örneğin, 09-13Mart 2017 tarihleri arasında istirahatli olunan bir sigortalının rapor süresi, istirahatin Mart ayında bitmesi nedeniyle bu aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken 23 Nisan gününe kadar SGK’ya bildirilmelidir.

İstirahatli olunan sürelere ilişkin bu bildirimin süresinde yapılmaması halinde, aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.

Çalışılmadığına dair bildirim idari para cezası tebligatı alınmadan önce yapıldığı takdirde ise ceza tutarı asgari ücretin onda birine düşürülmektedir.

Eksik veya verilmemiş bildirimlerden dolayı idari para cezası ile

karşılaşmamanız için çalıştırmış olduğunuz işçilerinizi bu konu hakkında

bilgilendirmeniz ve bu sürelere dikkat etmeniz gerekmektedir.

Dolayısıyla bu bildirimin verilme sorumluluğunu Mali Müşaviriniz olarak bizim alabilmemiz mümkün değildir.MÜKELLEFLERİMİZE TAVSİYELER

TOP UA-42481711-1