YOU ARE HERE: HOMEKEP ADRESİ VE E-TEBLİGAT HK. BİLGİLENDİRME 2016 / 7

KEP ADRESİ VE E-TEBLİGAT HK. BİLGİLENDİRME 2016 / 7

ŞİRKETLERDE KAYITLI E-POSTA (KEP) ADRESİ VE BU ADRES ÜZERİNDEN E-TEBLİGAT ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERE UYMAMANIN MÜEYYİDELERİ

Şu anda yaygınlıkla kullanılan standart elektronik posta yolu ile iletişim, hukuken kabul edilmemekte, teknik olarak ise güvenlik zaafları içermektedir. Ancak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi ise daha güvenli olup aynı zamanda hukuki delil niteliğini de bünyesinde barındırmaktadır.

KEP sistemi, elektronik posta haberleşmesinin özel bir sistem üzerinden Kayıtlı Elektronik Posta hizmet sağlayıcıları (KEPHS)vasıtasıyla yapıldığı bir telekomünikasyon alt yapısı olarak da tanımlanabilir.

KEP sistemi, yasal geçerli güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanılarak, “kayıtlı e-posta hizmet sağlayıcı (KEPHS)”  sayesinde, bir elektronik postanın iletildiğini garanti altına almakta, gönderen ve alan tarafların kimliklerini, gönderilen iletinin ve eklerinin başkalarınca değiştirilmediğini, gönderim zamanını tespit edebilmeyi ve bunlarla ilgili yasal geçerli kesin delil üretebilmeyi sağlamaktadır.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)  elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli olarak tanımlanmaktadır.

E-Tebligat sisteminden yararlanacak muhatap, e-tebligata elverişli bir Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi edinecektir.

KEP adresi PTT’den edinilebileceği gibi bu konuda hizmet sunan bir hizmet sağlayıcıdan da alınabilecektir.

Kendilerine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken muhataplara, elektronik tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılacaktır. Bu tebligatta ayrıca, müteakip tebligatların elektronik ortamda yapılacağı bildirilecektir.

Tebligatı çıkaran merci, elektronik tebligat mesajını PTT tarafından kendisine verilen elektronik tebligat adresi aracılığıyla PTT’ye iletecektir. PTT, bu mesajı zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine; muhatap diğer bir hizmet sağlayıcıdan elektronik tebligat adresi almış ise, bu hizmet sağlayıcının sunucusuna iletecektir. Kendisine elektronik tebligat mesajı ulaşan diğer hizmet sağlayıcıları da bu mesajı zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine iletecektir.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen  beşinci günün  sonunda yapılmış sayılacaktır.

Sonuç olarak;

Kamuoyunda “yeni yargı paketi” olarak bilinen TCK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Resmi Gazete’ de(28.06.2014 Tarih ve 29044 Sayılı R.G.) yayımlanmasının ardından, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kapsamındaki tüm yükümlülere – şirketlere (anonim – limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket) Elektronik Tebligat (E-Tebligat) zorunluluğu getirildi. E-Tebligat için gerekli olan Kayıtlı E-Posta (KEP) adresini almadığı ve E-Tebligat yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kişi, kurum ve kuruluşlar, her tespit için 10 Bin TL(bir yıl içinde kesilen ceza 250 Bin TL’yi geçemez) idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Bu nedenle kapsamdaki kişi ve kurumların bir an önce KEP adreslerini almaları gerekmektedir.

BİLGİLERİNİZE SUNULUR.

TOP UA-42481711-1