YOU ARE HERE: HOMEBAZI TESLİMLERDE UYGULANAN KDV TEVKİFAT ORANLARI DEĞİŞTİRİLDİ. BİLGİLENDİRME 2020/04

BAZI TESLİMLERDE UYGULANAN KDV TEVKİFAT ORANLARI DEĞİŞTİRİLDİ. BİLGİLENDİRME 2020/04

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik yapan 31 Ser No’lu KDV Tebliği 03.03.2020 tarih ve 31057 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Yapılan değişiklikler uyarınca;

  • Külçe Metal Teslimleri,
  • Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi ve
  • Hurda ve Atık Teslim’inde

uygulanmakta olan 5/10 oranındaki KDV tevkifatının oranı 7/10’a yükseltildi. .

Söz konusu değişiklik 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Buna göre, değişiklik öncesi ve değişiklik sonrası oranlar aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir.

Tevkifata Tabi Mal veya Hizmetler Yürürlükteki Oran 01/04/2020 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Oran
Külçe Metal teslimlerinde 5/10 7/10
Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun teslimlerinde 5/10 7/10
İstisnadan vazgeçenlerin metal, plastik, lastik, kauçuk,kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminde 5/10 7/10

 

Saygılarımızla.

31 Sayılı KDV Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

TOP UA-42481711-1