YOU ARE HERE: HOMEBAZI MAL TESLİMLERİNDE; KDV, ÖTV VE TAPU HARCINDA İNDİRİM hk. BİLGİLENDİRME 2018 / 15

BAZI MAL TESLİMLERİNDE; KDV, ÖTV VE TAPU HARCINDA İNDİRİM hk. BİLGİLENDİRME 2018 / 15

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan 492 Sayılı Harçlar  Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifenin ‘I-Tapu İşlemleri’ Başlıklı Bölümünün 20/a  Fıkrası, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28. ve 29. Maddeleri ile 4760  Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12. Maddesi Gereğince Karar Verilmesi  Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süreler 2 ay uzatılarak 31 Aralık 2018  olarak belirlendi.

KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMİ:

—KONUT / İŞ YERİ:

Teslimlerinde % 18 KDV oranı uygulanan KONUT / İŞ YERİ teslimlerinde 31/12/2018 Tarihine kadar

KDV % 8 oranında uygulanacaktır.

(Teslimlerinde % 1 KDV oranı uygulanan konutlarda % 1 olarak devam edilecek.

Arsa ve Arazi teslimlerindeki KDV oranı % 18 olarak uygulamaya devam edilecektir.)

—MOBİLYA:

Aşağıda bilginize sunulan listede yer alan mobilyaların (I SAYILI CETVEL) tesliminde uygulanan % 18

oranındaki KDV yerine; 31/12/2018 Tarihine kadar % 8 oranı uygulanacaktır.

—TİCARİ ARAÇ:

(Türk Gümrük tarife cetvelinin ; 8701.20 – 87.02 – 87.04 ve 87.05 numaralarında yer alan mallar)

Ticari araçların tesliminde uygulanan % 18 oranındaki KDV yerine; 31/12/2018 Tarihine kadar % 1

oranı uygulanacaktır. (Binek Otomobil Dışındaki Tüm Ticari Araçlar )

TAPU HARCI İNDİRİMİ :

Konut ve İş yeri alım satımlarında uygulanan Alıcıdan % 2 ,Satıcıdan % 2 toplam % 4 oranındaki

TAPU HARÇ tutarı 31/112/2018 Tarihine Kadar Alıcıdan % 1,5 – Satıcıdan % 1,5 olmak üzere toplam

% 3 olarak uygulanacaktır.

Arsa ve arazi alım satımında Alıcıdan % 2 Satıcıdan % 2 toplam % 4 oranında Tapu harcı

uygulamasına devam edilecektir.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İNDİRİMİ:

—BEYAZ EŞYA

Karar ekindeki 3 SAYILI CETVEL de belirtile eşyalarda Özel Tüketim Vergisi Oranı 31/12/2018

Tarihine kadar % 0 olarak uygulanacaktır.

—BİNEK OTOMOBİL

– Motor hacmi 1600 cc altındaki araçlarda ÖTV 15 puan indirilmiştir. (Karar ekindeki 2 SAYILI

CETVEL )

Eski Oranlar:

G.İ.T.P NO 87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu

taşıtlar :

 Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler

 — Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar ÖTV oranı % 45

 — Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar ÖTV oranı % 50

31/12/2018 e kadar uygulanacak YENİ ÖTV ORANLARI:

G.İ.T.P NO 87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer

motorlu taşıtlar :

 Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler

 — Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar ÖTV oranı % 30

 — Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar ÖTV oranı % 35

TOP UA-42481711-1