YOU ARE HERE: HOME21.03.2019/71-1TAPU HARCI İLE KONUT, MOBİLYA, TAŞIT, MOTOSİKLET TESLİMLERİNDE KDV VE ÖTV İNDİRİMİ UYGULAMASINDA SÜRE UZATIMI BİLGİLENDİRME 2019 / 08

21.03.2019/71-1TAPU HARCI İLE KONUT, MOBİLYA, TAŞIT, MOTOSİKLET TESLİMLERİNDE KDV VE ÖTV İNDİRİMİ UYGULAMASINDA SÜRE UZATIMI BİLGİLENDİRME 2019 / 08

20/03/2019   tarihli   ve   843 sayılı  Cumhurbaşkanı  Kararı  ile  halen uygulanmakta  olan  aşağıdaki  vergi

indirimlerinde  süre  uzatımına gidilmiştir.

Tapu harçlarında uygulanan oran indiriminin süresi 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Konut  ve  işyeri  (bina  ve  bağımsız  bölüm  şeklinde  olanlar) teslimlerinde uygulanan KDV oran indiriminin süresi

31/12/2019  tarihine kadar uzatılmıştır.

Mobilya  teslimlerinde  uygulanan  KDV  oran  indiriminin  süresi 30/6/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Tır çekicileri, minibüs, midibüs, otobüs, kamyon, kamyonet (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alanlar

hariç) ve bazı özel amaçlı taşıtların teslimlerinde uygulanan KDV oran indiriminin süresi 30/6/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Özel  Tüketim  Vergisi  Kanununa  ekli  (II)  sayılı  listedeki  87.03 G.T.İ.P.  numarasında  yer  alan  hafif  ticari  araçlar, 9  koltuklu

binek araçlar, bazı hibrit araçlar ve 1600 cm³’ü geçmeyip özel tüketim  vergisi  matrahı  120.000  TL’yi  aşmayan  binek

otomobillerinin  ÖTV  oranlarında  uygulanan  indirimin  süresi 30/6/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan bazı  mallar  (beyaz  eşyalar  ve  elektrikli  küçük  ev  aletleri)  için

uygulanan  %0  ÖTV  oranı  uygulamasının  süresi  30/6/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yakıt motorlu olan; motosikletler (mopetler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan benzeri tekerlekli taşıtlardan motor silindir hacmi

250 cm³’ü geçmeyenler ile aynı taşıtlardan elektrik motorlu olup motor gücü 20 kW’ı geçmeyenler için uygulanan %0 ÖTV oranı

uygulamasının süresi 30/6/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

TOP UA-42481711-1