YOU ARE HERE: HOME2019 YILINDA ASGARİ ÜCRET, FATURA KESME SINIRI VE DEMİRBAŞ AMORTİSMAN SINIRI HK. 2019 / 01

2019 YILINDA ASGARİ ÜCRET, FATURA KESME SINIRI VE DEMİRBAŞ AMORTİSMAN SINIRI HK. 2019 / 01

Asgari Ücret 2019

Asgari ücret aylık brüt 2.558,40 TLaylık net 2.020,91 TL, günlük brüt 85,28 TL olarak belirlendi. %26,05 ‘lık bir artış yapıldı.

01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasındaki;

Asgari Ücret 2019 Brüt (Aylık)    :  2.558,40 TL

Asgari Ücret 2019 Net                   :  2.020,91 TL

Asgari Ücret 2019 Brüt (Günlük):       85,28 TL

Asgari Ücret 2019

Asgari Ücret 2019 Yasal Kesintileri
(01.01.2019 – 31.12.2019)
Brüt Ücret 2.558,40 TL
Sigorta Primi İşçi Payı     358,18 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı      25,58 TL
Gelir Vergisi Matrahı 2.174,64 TL
Gelir Vergisi     326,20 TL
Damga Vergisi       19,42 TL
Kesintiler Toplamı     729,38 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz)     191,88 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.020,91 TL

İşverene Maliyeti 2019

Asgari Ücret                            2.558,40 TL
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı)                396,55 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu                   51,17 TL
İşverene Toplam Maliyeti              3.006,12 TL

 

Asgari Ücret 2019 AGİ Dahil

Medeni Durum Aylık Tutar
AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.020,91 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.059,29 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.088,07 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.116,85 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.155,23 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.155,23 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.155,23 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.020,91 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.049,69 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.078,47 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.116,85 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.136,04 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.155,23 TL


2019 Fatura Kesme, Demirbaş ve Amortisman Sınırı

 

Fatura Kesme ve Düzenleme Sınırı 2019 yılı tutarı      : 1.200 TL ‘dir.

 

2019 Yılı Demirbaş ve Amortisman Düzenleme Sınırı : 1.200 TL’dir.

 

Sınırlar  KDV DAHİL rakamlar üzerinden dikkate alınmalıdır.

 

2019 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri

 

Gelir Vergisi Kanunun 103. madde düzenlenen Gelir Vergisi Dilimleri ve Oranları tutar karşılıklarına ait tarife 2019 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Gelir Vergisi Tarifesi 2019 (Ücret Gelirlerine Uygulanacak)

Gelir Dilimi Vergi Oranı
18.000 TL’ye kadar % 15
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası % 20
148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası % 27
148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL, fazlası % 35

Gelir Vergisi Tarifesi 2019 (Ücret Dışındaki Gelirlere Uygulanacak)

Gelir Dilimi   Vergi Oranı
18.000 TL’ye kadar % 15
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası % 20
98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası % 27
98.000 TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL, fazlası % 35
TOP UA-42481711-1