YOU ARE HERE: HOME1 NOLU KDV BEYANNAMESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER HK. BİLGİLENDİRME 2018 / 7

1 NOLU KDV BEYANNAMESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER HK. BİLGİLENDİRME 2018 / 7

 

1 no.lu KDV beyannamesinde; Matrah bölümünde yer alan “Diğer İşlemler” tablosuna “504 – Alınan malların iadesi, gerçekleşmeyen işlemler” kodu eklenmiştir. Mükellefler daha önce “550-Diğerleri” kodunda bildirdikleri alış iadeleri ya da gerçekleşmeyen işlemlere ilişkin bilgileri 504 kodu ile bildireceklerdir.

Bu bağlamda alınan malların iadesinin kaydı; hesap planlarımızda KDV oranları bazında 391 iade kdv hesabını detaylandırarak yapılmalı. Detay KDV hesabındaki rakamlar beyannamenin ilgili satırında yani 504 kodda beyan edilecektir. İlgili rakamların matrahları da beyannamede aynı tablo da beyan edilecektir. Beyanname düzenleme sırasında beyan edilen bu matrah teknik gereği aylık ve genel kümülatif matraha dahil olmaktadır. Bu nedenle genel kümülatif matrah rakamını gelir tablosu rakamları ile kontrol ederken alınan malların iadesine ait matrah düşülmelidir.

 

 

TOP UA-42481711-1