ELEKTRONİK TEBLİGAT

Pazar, 18 Ekim 2015 by
elektronik tebligat

Gelir İdaresi Başkanlığı E-Beyanname, E-Yoklama uygulamasından sonra Vergi Mükelleflerine yapacağı tebligatları 01/01/2016 tarihinden itibaren “Elektronik” olarak yapacağını 27/08/2015 günü yayımlanan 456 seri numaralı VUK Genel Tebliği açıklamıştır.   Müşterilerimizin ileride cezalı duruma düşmemesi için bağlı oldukları vergi dairelerine müracaatları sağlanarak gerekli işlemlerin bir an önce yapılması gerekmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde; “Bu

SİRKÜLER 2014/6 16.09.2014

Salı, 30 Eylül 2014 by
torba-yasa

SİRKÜLER 2014/6 16/09/2014 TORBA KANUN diye isimlendirilen “İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” 11 Eylül 2014 tarihinde mükerrer 29916 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 146 maddeden oluşan kanun, değişik konularda yenilikler, yeni düzenlemeler getirmektedir. Kanun’un getirdiği BAZI düzenlemeleri özetlenmiş olup faydalı olmasını ümit ederiz.

remember

SİRKÜLER 2014/5 16/09/2014 Değerli mükelleflerimiz, Bazı konulara dikkatinizi yeniden çekmek istediğimiz için bu sirküleri hazırladık.Değindiğimiz konuları dikkate alıp uygulamalarınızı ve bize olan bildirimlerinizi uyarılarımız doğrultusunda yapmanızı dileriz. Emel PEKCAN Mali Müşavir & SPK Bağımsız Denetçi YILLIK ÜCRETLİ İZİNLERİN KULLANDIRILMASI İşyerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış

İŞLETMELER CANLIDIR

Pazartesi, 30 Haziran 2014 by
canli-isletme

Muhasebe tarafından sunulacak bilgiler, işletmenin günlük faaliyetlerinin yönetiminde politikasının oluşturulmasında ve çalışmalarının en yüksek etkililik derecesine ulaştırılmasında, yönetime en büyük yardımı sağlayacak biçimde düzenlenmelidir. Muhasebe bu yönden gerçek sonuçlar ile standartlar arasındaki ilişkileri göstermek,gelecekte yapılması düşünülen faaliyetleri planlamak için bilgiler vermek,işletmenin aksayan yönlerini belirtmek, organizasyonu değerlendirmek,beklenen sonuçları göstermek ve kaçınılması gereken durumları ortaya koymak suretiyle

TOP UA-42481711-1