kurumlar vergisi

Değerli Mükellefimiz, Resmi gazetede yayımlanan 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğuna ilişkin olarak hali hazırdaki 8.000 TL’lik had, 01/01/2016 tarihinden itibaren 7.000 TL’ye indirilmiştir. TEVSİK ZORUNLULUĞUNUN KAPSAMI VE TUTARI Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü

tebligat

Değerli Mükelleflerimiz ve Yöneticilerimiz, yıl sonuna yaklaştığımız şu günlerde sorumluluk aldığımız şirketlerimizde bazı kontrolleri yapmanızı  tavsiye ediyorum. 1. Transfer fiyatlandırması açısından durumunuzu kontrol edin. Son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı. Şayet bir grup şirketi iseniz, diğer bir deyişle ilişkili şirketlerden mal ve veya hizmet alıp satıyorsanız, emsale uygun kâr etmiş

Sirküler 2014/7

Salı, 02 Aralık 2014 by

Değerli Mükelleflerimiz ve Yöneticiler, yıl sonuna yaklaştığımız şu günlerde sorumluluk aldığımız şirketlerimizde bazı kontroller yapmanızda fayda olduğunu düşünüyor ve tavsiye ediyorum. 1. Transfer fiyatlandırması açısından durumunuzu kontrol edin Değerli Mükelleflerimiz ve Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı. Şayet bir grup şirketi iseniz, diğer bir deyişle ilişkili şirketlerden mal ve

SİRKÜLER 2014/6 16.09.2014

Salı, 30 Eylül 2014 by
torba-yasa

SİRKÜLER 2014/6 16/09/2014 TORBA KANUN diye isimlendirilen “İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” 11 Eylül 2014 tarihinde mükerrer 29916 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 146 maddeden oluşan kanun, değişik konularda yenilikler, yeni düzenlemeler getirmektedir. Kanun’un getirdiği BAZI düzenlemeleri özetlenmiş olup faydalı olmasını ümit ederiz.

remember

SİRKÜLER 2014/5 16/09/2014 Değerli mükelleflerimiz, Bazı konulara dikkatinizi yeniden çekmek istediğimiz için bu sirküleri hazırladık.Değindiğimiz konuları dikkate alıp uygulamalarınızı ve bize olan bildirimlerinizi uyarılarımız doğrultusunda yapmanızı dileriz. Emel PEKCAN Mali Müşavir & SPK Bağımsız Denetçi YILLIK ÜCRETLİ İZİNLERİN KULLANDIRILMASI İşyerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış

TOP UA-42481711-1