ELEKTRONİK TEBLİGAT

Pazar, 18 Ekim 2015 by
elektronik tebligat

Gelir İdaresi Başkanlığı E-Beyanname, E-Yoklama uygulamasından sonra Vergi Mükelleflerine yapacağı tebligatları 01/01/2016 tarihinden itibaren “Elektronik” olarak yapacağını 27/08/2015 günü yayımlanan 456 seri numaralı VUK Genel Tebliği açıklamıştır.   Müşterilerimizin ileride cezalı duruma düşmemesi için bağlı oldukları vergi dairelerine müracaatları sağlanarak gerekli işlemlerin bir an önce yapılması gerekmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde; “Bu

Değerli Mükellefimiz, İyi hafta sonları dileyerek, bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair 6552 sayılı kanun kapsamına giren,Vergi Borçlarının, Sosyal Güvenlik Borçlarının, Oda Aidatlarının, Belediyelere ait olan Borçların yeniden yapılanması ve Kasa Affı uygulaması için son tarih 30/11/2014 tür.  Ayrıca, EKİM/2014 ‘e ait   Sigorta Bildirgeleriniz, Eksik Gün Beyanlarınız  SGK ‘na, İşgücü Çizelgeleriniz İŞKUR’

SİRKÜLER 2014/6 16.09.2014

Salı, 30 Eylül 2014 by
torba-yasa

SİRKÜLER 2014/6 16/09/2014 TORBA KANUN diye isimlendirilen “İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” 11 Eylül 2014 tarihinde mükerrer 29916 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 146 maddeden oluşan kanun, değişik konularda yenilikler, yeni düzenlemeler getirmektedir. Kanun’un getirdiği BAZI düzenlemeleri özetlenmiş olup faydalı olmasını ümit ederiz.

remember

SİRKÜLER 2014/5 16/09/2014 Değerli mükelleflerimiz, Bazı konulara dikkatinizi yeniden çekmek istediğimiz için bu sirküleri hazırladık.Değindiğimiz konuları dikkate alıp uygulamalarınızı ve bize olan bildirimlerinizi uyarılarımız doğrultusunda yapmanızı dileriz. Emel PEKCAN Mali Müşavir & SPK Bağımsız Denetçi YILLIK ÜCRETLİ İZİNLERİN KULLANDIRILMASI İşyerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış

Önemli Hatırlatma

Çarşamba, 06 Ağustos 2014 by
Onemli-Hatirlatma

Değerli Mükelleflerim, Son zamanlarda Sosyal Güvenlik Kurumu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğü Müfettişlerinin yaptığı denetimler hız kazanmıştır. Personellerinizin Yıllık izin, resmi ve dini bayram tatilleri, fazla mesaileri, bordro ve ücret Pusulalarının, puantaj cetvellerinin imzalatılması, sigortasız işçi çalışıp çalışmadığı, bordrodaki ücretlerin gerçek maaşı olup olmadığı, ağır ve tehlikeli işlerde işçi güvenliği için

İŞLETMELER CANLIDIR

Pazartesi, 30 Haziran 2014 by
canli-isletme

Muhasebe tarafından sunulacak bilgiler, işletmenin günlük faaliyetlerinin yönetiminde politikasının oluşturulmasında ve çalışmalarının en yüksek etkililik derecesine ulaştırılmasında, yönetime en büyük yardımı sağlayacak biçimde düzenlenmelidir. Muhasebe bu yönden gerçek sonuçlar ile standartlar arasındaki ilişkileri göstermek,gelecekte yapılması düşünülen faaliyetleri planlamak için bilgiler vermek,işletmenin aksayan yönlerini belirtmek, organizasyonu değerlendirmek,beklenen sonuçları göstermek ve kaçınılması gereken durumları ortaya koymak suretiyle

e-fatura

Bilindiği üzere; 05.03.2010 tarihinde yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik fatura (e-fatura) uygulaması vergi mevzuatımıza dahil edilmiş bulunmaktadır. Öncelikli olarak söz konusu genel tebliğde belirtilen koşulları sağlayan mükelleflerin kendi istekleri ile seçebileceği bir uygulama olarak başlayan e-fatura uygulaması, ekonomik hayattaki gelişmeler ve vergi gelirleri yönünden kritik öneme sahip bazı sektörlerde

iş sağlığı ve iş güvenliği

Yeni yılla birlikte iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında da yeni bir dönemin başladığını daha önce duyurmuştuk. Bu konuda yasal mevzuatın uygulanacağı işyeri kapsamının genişlemesi, işverenler açısından pek çok soru işaretini de beraberinde getirdi. Kafa karışıklığını gidermek için adım adım yapmanız gerekenleri sizin için özetledik. 1. Önce tehlike sınıfınızı öğrenin İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yasası,

kurumlar vergisi

Kurumların, 2013 yılına ilişkin kazançları üzerinden hesaplanan vergilerini, Nisan ayının 1’inden 25’ine kadar kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan etmeleri gerekiyor. Beyannamede kurumlar vergisi matrahına, yani üzerinden kurumlar vergisi hesaplanacak olan tutara ulaşmak için, ticari bilanço kârına bazı ilaveler (kanunen kabul edilmeyen giderler) yapılıyor ve varsa bazı indirim ve istisnalar bu kârdan düşülüyor. Bu ilave ve

TOP UA-42481711-1